But Tre Logo
P.O. Box 11134 - Chandler, AZ 85248   
ButTre@ButTre.org | ButTreMagazine@hotmail   
p. (480) 459-9530   
TRANG NHÀ - HOME | GIỚI THIỆU - ABOUT US | PHỤC VỤ - SERVICES | BÁO - MAGAZINES | LIÊN LẠC - CONTACTS
ABOUT US
But Tre Cover Page But Tre Magazine is an Arizona-based non-profit organization. The organization benefits the public. Its main purpose is to preserve and promote the Vietnamese language and culture outside of its home country; as well as enrich people’s lives in the United States and worldwide through means of printed magazines. This organization is run by a group of volunteers of all ages.

The organization preserves the Vietnamese language and culture. The organization publishes magazines. The organization promotes reading-Vietnamese to those who don’t read Vietnamese and help improving advanced readers’ skills. Articles include writings that give insights to the Vietnamese’ culture. This is mainly to help the public understand and appreciate the Vietnamese root. Magazines printed by the organization enrich its readers’ lives. Contents of the magazine include: important news, research papers, literature, history, creative writings, and much more. Articles are chosen to improve readers’ lives. These readers are those that live in the US and other parts in the world.

At times, the organization lends a hand in organizing events that have similar goals to it. But Tre Magazine aims at preserving the Vietnamese language, cultural, and ultimately, to improve the lives of its readers.

But Tre Magazine is a non-profit organization. All donation to But Tre Magazine are tax-deductible.

ĐÔI LỜI VỀ NGUYỆT SAN BÚT TRE
Bút Tre là một tổ chức vô vụ lợi, với trụ sở chính tại Arizona. Tổ chức này được ra đời vì lợi ích của cộng đồng. Mục đích chính của Bút Tre là bảo tồn và phát huy ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam; cũng như làm phong phú cuộc sống người Việt hải ngoại. Tổ chức này được một nhóm tình nguyện viên ở mọi lứa tuổi trông nom.


Bảo tồn và phát huy ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam. Báo chí là sản phẩm của tổ chức. Nhiều bài vở trong báo nghiêng về văn hóa Việt Nam. Lý do là để giúp độc giả hiểu và cảm nhận dòng giống Việt Nam.

1> Duy trì ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam cho cộng đồng người Việt ở Arizona và New Mexico.
2> Phục vụ nhu cầu thông tin đại chúng cho cộng đồng người Việt ở Arizona và New Mexico.
3> Góp phần quảng bá thương mại của cộng đồng người Việt ở Arizona và New Mexico.
4> Tạo một diễn đàn công cộng để chia xẻ ý tưởng, kiến thức, kinh nghiệm qua những bài viết từ độc giả khắp nơi.

Bút Tre hy vọng làm phong phú thêm cuộc sống của độc giả. Nội dung của báo gồm có các tin tức quan trọng, biên khảo, văn chương, lịch sử, những bài viết có tính cách sáng tạo, và nhiều hơn nữa. Bài vở được chọn với mục đích làm phong phú cuộc sống của người đọc. Ngoài ra, Bút Tre còn tham gia các hoạt động từ thiện có mục đích tương tự.






MEMBERS - THÀNH VIÊN

Chủ Nhiệm / Chủ Bút
(Publisher / Editor-in-Chief)
M.T.

Phụ Tá Chủ Bút (Managing Editors)
Đoàn Thương Hương
Hoàng Việt Nam
Huỳnh Thu Tâm
Lục Bạch Mai

Thư Ký Tòa Soạn
(Office Administrators)
Tuyết Thu

Giám Đốc Kỹ Thuật (Art Directors)
MongQ
Janin Dispo

Ban Biên Tập
Hoàng Ngọc Nguyên, Lê Quang Sinh, Dyễm Phương, Thái-Vinh

Cộng Tác Viên
Trần Văn Ngà, Ỷ Nguyên, Phạm Bá, Trần Vấn Lệ, Hoàng Lan Chi, Hoa Thông, Nguyên-Đang, M.H., Hoàng-Kim, Nhóm Biển Xanh, Hải Bằng HDB, Tường Vi, Trần Thủy Tiên, Đặng Tường Duy, Ton Wong, Lê Sương, Anthony Trần, Nguyễn Văn Tới, TK Trần, Kiều Mỹ Duyên, Phan Hoàng Phú Quý, Trân Lan (Michigan), ...